projektem „Pływalnie Miejskie”
chcę zwrócić uwagę na to co my Poznaniacy przestaliśmy widzieć
przestaliśmy współodczuwać

miejsca które są ważne
cały czas ważne
mimo ogromnych zniszczeń
i dewastacji przestrzeni
wspólnej
duchowej

poczujmy
co odczuwają Inni
widzac na swojej Świątyni napis „Pływalnia Miejska”

ocalmy To
To nasze wspólne dziedzictwo
materialne i duchowe

 

zdjęcia: Robert Mierzwicki