Projekt zrealizowany dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, jest częścią ekspozycji Muzeum.
Papierowy Świat składa się z ośmiu ekspozycji które można obejrzeć przez niewielkie otwory w ścianie.
Tak jak cała wystawa w Muzeum jest podzielony na okresy czasowe;
lata międzywojenne, lata czterdzieste (wojna), lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte, siedemdziesiąte, osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte
i współczesność.
Zadaniem projektu było przedstawienie kolejnych okresów czasowych w formie papierowych, przestrzennych obrazów, odwołując się do szeroko pojętej kultury danego okresu i skojarzeń z nim związanych.
Papierowy Świat jest próbą przedstawienia w prostych papierowych obrazach ducha kolejnych dziesięcioleci naszej kultury i historii od lat międzywojennych do współczesności.